Prowadzimy działalność od 1993r.

Obsługujemy 70 firm, zatrudniamy 3 osoby.
Nasza dewiza Minimum kontaktu - Maximum satysfakcji.

NIP: 876-18-39-097
REGON: 871248487
Nr rach.bankowego: 24 2490 0005 0000 4500 6489 9057
 

 

 

 

 

 

Posiadamy :

  • uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • świadectwo kwalifikacyjne nr 1529/96;
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek popełnienia błędu;
  • wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowości.